O projektu

Vetroelektrana Plandište 1 projektovana je kao energetski objekat ukupnog kapaciteta 102 MW. Građevinskom dozvolom, koja je izmenjena 2023. godine, predviđena je izgradnja 17 vetrogeneratora pojedinačne snage 6 MW. Plan detaljne regulacije, koji je izmenjen 2022. godine, daje mogućnost izgradnje do 20 vetrogeneratora pojedinačne snage do 7 MW.

Vetroelektrana  će biti povezana na prenosni elektroenergetski sistem Republike Srbije kroz novoizgrađenu transformatorsku stanicu i postojeći dalekovod naponskog nivoa 110 kV.

Osim vetroelektrane, transformatorske stanice i priključnog dalekovoda, kompleks vetroparka predviđa i izgradnju lokalnih puteva.

Za sve najvažnije  objekte u okviru kompleksa vetroparka pribavljene su građevinske dozvole na osnovu uslova i saglasnosti  velikog broja državnih institucija.

Imajući u vidu da su putevi u vlasništvu lokalne samouprave, kompanija je potpisala ugovor sa  opštinom Plandište i u svojstvu finansijera ishodovala građevinsku dozvolu.  Kao finansijer kompanija Wind Park Plandište će izgraditi, rekonstruisati i ojačati oko 30 kilometara lokalnih puteva. Novi putevi biće izuzetno korisni vlasnicima parcela u okviru kompleksa vetroparka jer će svoju poljoprivrednu delatnost obavljati lakše i efikasnije. Izgrađeni putevi ostaće u trajnom vlasništvu opštine Plandište. Procenjena vrednost izgradnje lokalnih puteva je oko 197 miliona dinara.