O projektu

Vetroelektrana Plandište 1 projektovana je kao energetski objekat ukupnog kapaciteta 102 MW. Građevinskom dozvolom predviđena je izgradnja 34 vetroturbine, dok sam projekat ostavlja mogućnost smanjenja broja vetrogeneratora, odnosno postavljanja manjeg broja vetrogeneratora veće snage i dimenzija, kako bi se ostvario predviđeni instalisani kapacitet elektrane.

Vetroelektrana  će biti povezana na prenosni elektroenergetski sistem Republike Srbije kroz novoizgrađenu transformatorsku stanicu i postojeći dalekovod naponskog nivoa 110 kV.

Osim vetroelektrane, transformatorske stanice i priključnog dalekovoda, kompleks vetroparka predviđa i izgradnju lokalnih puteva.

Za sve najvažnije  objekte u okviru kompleksa vetroparka pribavljene su građevinske dozvole na osnovu uslova i saglasnosti  velikog broja državnih institucija.

Imajući u vidu da su putevi u vlasništvu lokalne samouprave, kompanija je potpisala ugovor sa  opštinom Plandište i u svojstvu finansijera ishodovala građevinsku dozvolu.  Kao finansijer kompanija Wind Park Plandište će izgraditi, rekonstruisati i ojačati oko 30 kilometara lokalnih puteva. Novi putevi biće izuzetno korisni vlasnicima parcela u okviru kompleksa vetroparka jer će svoju poljoprivrednu delatnost obavljati lakše i efikasnije. Izgrađeni putevi ostaće u trajnom vlasništvu opštine Plandište. Procenjena vrednost izgradnje lokalnih puteva je oko 197 miliona dinara.