Lokacija

Lokacija vetroelektrane Plandište 1 se prostire na oko 4500 hektara i nalazi se između četiri južnobanatska mesta: Plandište, Velika Greda, Jermenovci i Barice.

Ova lokacija je izabrana zbog pogodnog vetra, kao i povoljnih uslova za priključenje na prenosni sistem električne energije. Merenja se vrše konstantno od 2010. godine. Za postavljanje stuba visine 125 metara dobijena je zasebna građevinska dozvola.

Teren na kom će biti postavljeni vetrogeneratori je pretežno ravan, sa nadmorskom visinom koja varira od 74 m do 78 m.

Parcele na kojima će biti izgrađena vetroelektrana nalaze se u vlasništvu privatnih lica, lokalnih poljoprivrednika, sa kojima su potpisani ugovori o dugoročnom zakupu zemljišta. Parcele se nalaze na katastarskim opštinama Jermenovci, Velika Greda, Plandište i Hajdučica. Dominantne poljoprivredne kulture su pšenica, kukuruz i suncokret.

Tokom 2019. godine  sa vlasnicima parcela obnovljena je i unapređena komunikacija u kojoj je konstatovana obostrana želja za realizaciju projekta, kao i saglasnost za potencijalni dodatni zakup zemljišta.

Za potrebe informisana i saradnje sa vlasnicima parcela, kao i lokalnim institucijama, kompanija je, uz posredstvo konsultanata, otvorila kancelariju u Plandištu.

Osim kancelarije, kompanija ima razrađenu komunikacionu strategiju u pogledu saradnje sa vlasnicima parcela, kao kategorije stanovništva sa kojom se neophodan dobar odnos i kvalitetna dvosmerna komunikacija.

Kompanija planira da održi  javne prezentacije u svim mesnim zajednicama kako bi zainteresovanoj javnosti predstavila planove i dinamiku  izgradnje vetroparka.