Ciljevi kompanije

 Wind Park Plandište d.o.o. je kompanija osnovana sa ciljem da proizvodi električnu energiju iz vetra kao obnovljivog izvora energije i time doprinese energetskoj nezavisnosti i stabilnosti Republike Srbije. Povećanjem udela zelene energije u proizvodnji i potrošnji električne energije, direktno ćemo uticati na smanjenje emisije štetnih gasova i efekata staklene bašte. Ublažavanje negativnih efekata klimatskih promena, globalnog zagrevanja i zagađenja je zadatak svake društveno odgovorne kompanije zainteresovane za održivu budućnost planete.  Procenjuje se da će  operativna vetroelektrana Plandište 1 doprineti smanjenju emisije CO2 za čak 270 000 tona godišnje.

 Proizvodnja zelene energije u  VE Plandište 1  doprineće ispunjavanju međunarodnih obaveza Srbije u pogledu dostizanja ciljeva postavljenih od Evropske energetske zajednice.

Osim ispunjavanja energetskih i ekoloških ciljeva, izgradnje VE Plandište doprineće ekonomskom razvoju države, a naročito lokalne samouprave. U toku dosadašnjeg razvoja projekta Plandište 1 angažovano je više desetina firmi i pojedinaca. Proces izgradnje i operativnog rada doneće nova radna mesta, kroz direktno ili indirektno zapošljavanje. Opština Plandište imaće direktan budžetski prihod od poreza na imovinu. Izgradnja vetroparka doprineće prepoznatljivosti opštine i kreiranju novog vizuelnog identiteta.